Kryohoito

Kryohoito on monelle tuttu jäädytyshoitona tai kylmähoitona. Lääketieteellisessä kryohoidossa käytetään yleisimmin nestetyppeä. Hoitovaikutus perustuu kovaan kylmyyteen (-196). Kryohoitolaitteistolla kylmävaikutus voidaan ohjata tarkasti hoidettavaan kudokseen, jolloin ympäröivät kudokset säästyvät. Parhaimmissa kryohoitolaitteissa on mahdollisuus käyttää avointa suihkutustekniikkaa, mutta myös suljettuja jäädytyskärkiä, jolloin iholle ei suoraan tule nestetyppeä, vaan kylmävaikutus ohjataan hoidettavaan kohteeseen jäädytyskärjen (ns. probe) kautta.

Kryohoidolla voidaan hoitaa esimerkiksi:

Nestetyppijäädytystä käytetään myös pahanlaatuisten muutosten hoitamiseen.

Lääketieteellistä nestetyppikryohoitoa ei pidä sekoittaa kotikäyttöön myytäviin jäädytys-spraypulloihin (Wartner, Histofreezer), joiden teho on huomattavasti pienempi.